IOI
International Olympiad in Informatics – Statistics
China
Team
Erjin Zhou
Erjin Zhou
2nd time at IOI
Gold medal
Haoqiang Fan
1st time at IOI
Gold medal
Yichao Zhou
1st time at IOI
Silver medal
Zhongtian Jiang
1st time at IOI
Gold medal
Leaders
Wenxin Li
Wenxin Li
Leader
Hui Sun
Hui Sun
Deputy leader
Others
Zide Du
Zide Du
Guest