IOI
International Olympiad in Informatics – Statistics
China
Team
Dingli Yu
Dingli Yu
1st time at IOI
Gold medal
Honghua Dong
Honghua Dong
1st time at IOI
Gold medal
Yang Shen
Yang Shen
1st time at IOI
Gold medal
Yinzhan Xu
Yinzhan Xu
1st time at IOI
Gold medal
Leaders
Hong Wang
Hong Wang
Leader
Qiyang Zhao
Qiyang Zhao
Deputy leader
Others
Baolin Yin
Baolin Yin
Guest
Zide Du
Zide Du
Guest