IOI
International Olympiad in Informatics – Statistics
China
Team
Jiaqi Yang
Jiaqi Yang
1st time at IOI
Silver medal
Mingkuan Xu
Mingkuan Xu
1st time at IOI
Gold medal
Xiao Mao
Xiao Mao
1st time at IOI
Silver medal
Zhixian Zhong
Zhixian Zhong
1st time at IOI
Gold medal
Leaders
Qiyang Zhao
Qiyang Zhao
Leader
Hong Wang
Hong Wang
Deputy leader
Others
Quanmin Zhu
Quanmin Zhu
Guest
Zide Du
Zide Du
Guest