IOI
International Olympiad in Informatics – Statistics
Ukraine
Team
Anton Tsypko
Anton Tsypko
1st time at IOI
Gold medal
Illya Koval
Illya Koval
1st time at IOI
Silver medal
Nazarii Denha
Nazarii Denha
1st time at IOI
 
Stanislav Tomash
Stanislav Tomash
1st time at IOI
Silver medal
Leaders
Vitalii Bondarenko
Vitalii Bondarenko
Leader
Bohdan Kudrenko
Bohdan Kudrenko
Deputy leader
Others
Lesya Bondarenko
Lesya Bondarenko
Guest
Valentyn Melnyk
Valentyn Melnyk
Guest
Vladyslav Tsypko
Vladyslav Tsypko
Guest