IOI
International Olympiad in Informatics – Statistics
Khaled Koutini
0
0
0
Contestant
YearCountry
TasksScoreRankMedal
Abs.Rel.Abs.Rel.
2010Syria100506001005036039648.29%212/29728.96%