IOI
International Olympiad in Informatics – Statistics
Tulga Tumendalai
0
0
0
Contestant
Year
CountryScoreRankMedal
Abs.Rel.Abs.Rel.
2005Mongolia
2004Mongolia
2002Mongolia