IOI
International Olympiad in Informatics – Statistics
Thomas Pinetz
Thomas Pinetz
0
0
1
Contestant
Year
CountryTasksScoreRankMedal
Abs.Rel.Abs.Rel.
2012Austria5920343201716227.00%148/31052.58%Bronze