IOI
International Olympiad in Informatics – Statistics
Yi Xiao Zhang
Yi Xiao Zhang
CodeForces
0
0
1
Contestant
Year
CountryTasksScoreRankAward
Abs.Rel.Abs.Rel.
2015Canada5055.553454540247.5541.26%127/32260.87%Bronze
2014Canada308427546720834.67%164/31147.59%