IOI
International Olympiad in Informatics – Statistics
Ilyes Kaak
Ilyes Kaak
0
0
0
Contestant
Year
CountryTasksScoreRankMedal
Abs.Rel.Abs.Rel.
2014Tunisia88025160579.50%277/31111.25%